№ 47

У збірнику подаються результати наукових і науково-методичних досліджень в галузі професійної освіти. Розглядаються питання правового поля професійно-технічної освіти, концептуальні положення інженерно-педагогічної освіти, формування її змісту і методики навчання. При використанні матеріалів збірника посилання на збірник – обов'язкове.

Зміст

Статті

ЗАСВОЄННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “РОСІЙСЬКА МОВА” ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ Без заголовку
Ганна Станіславівна Алексєєва, Наталія Володимирівна Ротова
ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Без заголовку
Вікторія Сергіївна Балута, Вячеслав Володимирович Осадчий, Анатолій Якович Чураков, Сергій Володимирович Шаров
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ Без заголовку
Ольга Сергіївна Благий
ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Без заголовку
Віра Вячеславівна Діуліна
ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВА ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Без заголовку
Євгеній Анатолійович Зеленов
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Без заголовку
Олена Миколаївна Зеленська
ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ТА ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Без заголовку
Леся Юріївна Калашнікова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Без заголовку
Тетяна Володимирівна Калініченко
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ Без заголовку
Ігор Євгенійович Каньковський
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД В ПЕДАГОГІЦІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ Без заголовку
Вадим Едуардович Лунячек
ГЕРМЕНТЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Без заголовку
Ольга Геннадіївна Марченко
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ В УМОВАХ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Без заголовку
Олексій Євгенович Міршук
ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Без заголовку
Павло Юрійович Баранов
ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ Без заголовку
Наталія Валентинівна Рудевіч
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА США Без заголовку
Катерина Митрофанівна Слесик
ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ Без заголовку
Ірина Олександрівна Солошич
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ Без заголовку
Наталія Анатоліївна Спиця-Оріщенко
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ТА КАР’ЄРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АНГЛІЇ Без заголовку
Марія Миколаївна Тименко
ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Без заголовку
Ірина Олекандрівна Чеботарьова
ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА: ПОШУКИ І ПЕРСПЕКТИВИ Без заголовку
Галина Харлампіївна Яворська
РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА Без заголовку
Дмитро Олександрович Воронін, Володимир Петрович Рубашка
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ИНЖЕНЕРАМИ-ПЕДАГОГАМИ Без заголовку
Геннадій Іванович Зеленін, Олена Анатоліївна Маковська
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Без заголовку
Олександр Іванович Пушкар, Ольга Володимирівна Фомічова
НАПРЯМКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНІВ У НАЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. Без заголовку
Наталія Сергіївна Тарасова, Наталія Юріївна Шемигон
СИСТЕМА СВІТОВИХ ПОРОГІВ ЗНАНЬ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСВІТИ Без заголовку
Роман Йосипович Когут, Олексій Миколайович Печеник, Микола Емануїлович Тернюк, Олена Василівна Шандиба
СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ Без заголовку
Ольга Олександрівна Агєєва, Тетяна Сергіївна Бондаренко, Георгій Костянтинович Кожевніков
ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА БАЗІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СТАН ПРОБЛЕМИ Без заголовку
Євген Володимирович Громов, Галина Іванівна Сажко, Тетяна Вікторівна Ящун