№ 52-53 (2016)

Проблеми інженерно-педагогічної освіти

У збірнику представлено результати наукових досліджень у галузі професійної інженерно-педагогічної освіти. Значна увага приділена питанням стратегії та методології, розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Акцент зроблено на змісті професійної підготовки фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей, питаннях технологічного забезпечення освіти, зокрема трансферу педагогічних технологій, захисту прав інтелектуальної власності в системі освіти, тощо. У збірнику представлені сучасні методики навчання для системи вищої та післядипломної педагогічної освіти, проаналізовано вплив психологічної складової на формування особистості фахівця
Для науковців, аспірантів, викладачів, фахівців у галузі професійної діяльності.

Зміст

Статті

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Олександрівна Бардус
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Алла Анатоліївна Харківська
КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ PDF
Тетяна Сергіївна Бондаренко
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ- ПЕДАГОГІВ PDF
Ганна Сергіївна Кіпоренко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Ольга Геннадіївна Марченко
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ АПРОБАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
Галина Анатоліївна Дегтярьова
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА PDF
Денис Володимирович Коваленко
ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ТЕЗАУРУС» ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ PDF
Олена Григорівна Козлова
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ФЕНОМЕНУ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ» В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА- ПЕДАГОГА PDF
Валентина Василівна Кочина
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Ганна Валеріївна Лазарчук
«Динамічний навчальний план для екстраполяції інноваційних технологій в моді» PDF (English)
Катерина Миколаївна Рябчикова
ОБҐРУНТУВАННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА» PDF
Віталій Васильович Масич
ВІДПОВІДНІСТЬ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ, КPИТEPIЇВ ТА ПOКAЗНИКІВ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ PDF
Валерій Сергійович Харківський
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ У ПРОВІДНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Тетяна Олексіївна Шаргун
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПОНЯТТЯ «ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ» PDF
Ангеліна Миколаївна Шапошник
ПРОЕКТУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ МАТРИЦІ ІННОВАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ УРОКУ PDF
Людмила Володимирівна Штефан
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Тарас Петрович Бабич
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ PDF
Олександра Павлівна Борзенко
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ОСВІТИ
Вадим Едуардович Лунячек
ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ PDF
Катерина Борисівна Борисенко
ФОРМУВАННЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Жанна Вадимівна Давидова
ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА ОБ`ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Павло Юрійович Баранов, Олена Василівна Косінська
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Аліна Сергіївна Дрокіна
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ ПІДЛІТКІВ PDF
Катерина Петрівна Осадча
ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ В УКРАЇНІ ТА РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ PDF
Ірина Олекандрівна Чеботарьова
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ PDF
Вікторія Володимирівна Кулешова, Анастасія Вікторівна Паюнова
ФОРМУВАННЯ У КУРСАНТА ДСНС УКРАЇНИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Максим Олександрович Демент
РЕФЛЕКСІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Світлана Юріївна Масич
НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ЕЛІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Олена Миколаївна Резніченко
Педагогічна логістика як один із методів підвищення майстерності вчителів навчального предмету технології в післядипломній освіті PDF (English)
Олег Станіславович Армейский
АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ- ПРОГРАМІСТІВ PDF
Владислав Сергійович Круглик, Вячеслав Володимирович Осадчий
Компетентнісний аналіз навчальних планів вищої освіти для дизайнерів моди в країнах з перехідною економікою PDF (English)
Курана Каран, Микола Львович Рябчиков
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Вікторія Федорівна Ліпейко, Юлія Сергіївна Масловська, Раїса Іванівна Чувпило, Олександр Олександрович Чувпило
Роль самовдосконалення у духовному розвитку людини та його механізми PDF
Олександр Георгійович Романовський, Валентина Євдокимівн Михайличенко
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Ірина Миколаївна Шалімова, Анна Сергіївна Шалімова
Формування іншомовних здібностей як основа індивідуалізації навчання іноземній мові студентів інженерно-педагогічних спеціальностей PDF
Генадій Іванович Зеленін
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ PDF
Микола Іванович Лазарєв, Ганна Миколаївна Мосієнко, Анатолій Іванович Тарасенко
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВНЗ PDF
Вікторія Вікторівна Бєлікова, Вікторія Вікторівна Яковенко
ПЕРСОНАЛЬНИЙ КУМУЛЯТИВНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЯК ОСНОВА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Іван Борисович Васильєв, Вероніка Борисівна Бакатанова
Облік особливостей дисциплін циклу «Комп'ютерні технології» у процесі підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей PDF
Євген Володимирович Громов, Тетяна Вікторівна Ящун
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ PDF
Олексій Миколайович Дубовець, Наталія Павлівна Рубан
АКТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА» PDF
Наталія Володимирівна Жаботинська, Ігор Володимирович Кіреєв, Світлана Дмитрівна Перемот
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ PDF
В’ячеслав Євгенович Кашута, Оксана Олександрівна Рябова
ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ- ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ PDF
Тетяна Анатоліївна Лазарєва, Ольга Олександрівна Рибакова
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ PDF
Наталія Валентинівна Рудевіч
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Ольга Василівна Соколюк
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КУРСАНТІВ МОРСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ PDF
Василь Васильович Чернявський
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРОВІЗОРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Анна Михайлівна Добровольська